alert Este site é uma versão traduzida de educations.com

O que você acha sobre este jogo?

Komvux

Saknar du grundläggande behörighet till högskolan. Komvux hjälper dig.

»Visa Komvux skolor


Yrkesutbildning

Praktiska och kortare utbildningar som kan leder till en yrkestitel.

»Visa Yrkesskolor


Universitet och högskola

Dessa forma, você pode escolher entre todas as pessoas e os clientes que quiserem.

»Visa högskola och universitet


Skolor på Distans

Vill du studera var e och när du vill? Välj en skola med distansutbildning.

»Visa skolor med distansutbildning


Studiera Utomlands

Sugerir uma resenha para aumentar a sua idade? Gör det!

»Visto Skolor med studier utomlands


Folkhögskola

Skaffa rätt behörighet, utveckla ditt intresse é utbildar digbt till ett yrke.

»Visa folkhögskolor